Seniorenraad Etten-Leur

Senioren hebben de toekomst

Welkom op onze website

Wat doet de Seniorenraad?

De Seniorenraad Etten-Leur is een brede vertegenwoordiging van de senioren in Etten-Leur zonder politieke voorkeur of kleur. De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid, voor zover dat specifiek betrekking heeft op ouderen of senioren, aan de gemeente Etten-Leur.

De Seniorenraad  komt ook met voorstellen ter verbetering van de positie van ouderen en senioren in de gemeente Etten-Leur.

In voorkomende gevallen verstrekt de Seniorenraad ook adviezen en of voorstellen aan instellingen die werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn van ouderen.


Wat is NIET de taak van de Seniorenraad?

De Seniorenraad is GEEN klachtenbureau dat zich bezig houdt met incidentele of individuele zaken. Om een voorbeeld te noemen, als ergens de tegels in een fietspad ongelijk liggen, dan heeft dat te maken met de uitvoering en ligt het niet op het terrein van de Seniorenraad. Als het gaat om het wel of niet aanleggen van vrij liggende fietspaden dan is dat een beleidsaspect waarover de Seniorenraad zich wel kan uitspreken.

Voor meer info download ons beleidsplan 2018-2022.


opmerking: Door op de onderstreepte items te drukken met de cursor komt u bij het betreffende document, website of artikel.