Seniorenraad Etten-Leur

Senioren hebben de toekomst

Nieuwtjes van en over de Seniorenraad Etten-Leur


2 mei 2018

Seniorenraad presenteert het jaarverslag 2017 aan diverse belanghebbenden en naar aanleiding van het jaarverslag schrijft BNdeStem een stuk over de huisvestingsproblemen voor senioren in Etten-Leur.

8 oktober 2018

De voorzitter van de Seniorenraad Etten-Leur overhandigd het Beleidsplan 2018-2022 aan de burgemeester Miranda de Vries.

8 oktober 2018

Seniorenraad maakt gebruik van de mogelijkheid tot inspreken bij "de raad Luistert", over de plannen van het van Bergenpark. De Seniorenraad pleit voor meer seniorenwoningen. In het vastgestelde besluit van de gemeenteraad is het aantal sociale huurwoningen met een aanzienlijk aantal verhoogd.

25 oktober 2018

De Seniorenraad geeft ongevraagd advies aan de leden van de gemeenteraad op het voorstel vaststelling Verordening Blijvers lening en Verordening Verzilvering.

Een lening waarmee mensen aanpassingen aan hun woning kunnen realiseren waardoor ze langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Op basis van ons advies is de verordening aangepast.

3 december 2018

De Seniorenraad Etten-Leur overhandigd het actie / jaarplan 2019 aan de wethouder Martin van der Bijl. In het actie / jaarplan 2019 staan diverse, voor senioren relevante, onderwerpen waar de Seniorenraad Etten-Leur, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, het komende jaar aandacht wil besteden.

11 december 2018

"Woningcorporatie Alwel bouwt de komende jaren tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig kleine en betaalbare appartementen in Etten-Leur voor doelgroepen als ouderen en starters", is in BNdeStem te lezen. Een mooi resultaat waar niet alleen de gemeente, maar ook organisaties zoals de Seniorenraad lang voor gepleit hebben.

13 december 2018

In BNdeStem verschijnt een artikel over diverse punten uit het actie / jaarplan 2019 van de Seniorenraad. Met name het project AutoMaatje van de ANWB, één van de actiepunten van de Seniorenraad, krijgt hierin ruim aandacht.

4 april 2019

Seniorenraad is aanwezig met stand op de druk bezochte Seniorenbeurs in de Nobelaer.

8 april 2019

Jaarverslag 2018 is vastgesteld in bestuursvergadering.

15 april 2019

Seniorenraad dient voorstel in voor invoeren ANWB AutoMaatje project in Etten-Leur bij college van Burgemeester en Wethouders. BNdeStem plaatst artikel.

28 mei 2019

Seniorenraad stuurt een brief naar het het College van B & W van de gemeente Etten-Leur waarin ze haar zorgen uitspreekt over het functioneren van het Participatienetwerk Sociaal Domein.

3 juli 2019

Seniorenraad heeft een gesprek met wethouder Martin van der Bijl en twee gemeenteambtenaren over het ingediende voorstel AutoMaatje in Etten-Leur. Gemeente is bereid 2 jaar € 5.000 te doneren. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of er door de inzet van AutoMaatje een besparing op de deeltaxi is te behalen. Seniorenraad gaat sponsoractie voorbereiden.

16 juli 2019

BNdeStem plaatst een artikel over het tekort aan seniorenwoningen in Etten-Leur na een uitgebreid interview met de secretaris van de Seniorenraad.

17 juli 2019

BNdeStem plaatst een uitgebreid artikel over de voortgang van het project AutoMaatje na een interview met de voorzitter van de Seniorenraad.

22 juli 2019

Seniorenraad stuurt een brief naar het College van B & W van de gemeente Etten-Leur waarin de Seniorenraad aandacht vraagt voor de voorlichting over de Energietransitie. Veel oudere woningbezitters maken zich zorgen hoe ze "van het gas" af moeten gaan.

31 juli 2019

Etten-Leurse Bode plaats een artikel; Seniorenraad ijvert voor start project AutoMaatje en komst van meer seniorenwoningen.

7 augustus 2019

BNdeStem plaatst artikel over woonsituatie Grauwe Polder waarin een brief van de Seniorenraad, van 28 mei 2019, met betrekking tot het functioneren van het Participatienetwerk Sociaal Domein wordt aangehaald.

30 augustus 2019

In week 35 (26 augustus tot 1 september) zijn ca. 100 organisaties en ondernemers in Etten-leur  schriftelijk door de Seniorenraad benaderd, met het verzoek een donatie te doen voor het opstarten het project AutoMaatje van de ANWB.

29 september 2019

Op zaterdagmorgen 29 september (burendag) heeft wethouder Frank Vrolijk in ut Praotuis de website www.inetten-leur.nl in bedrijf genomen. Op de website is o.a. te vinden wat er dagelijks in de buurthuizen wordt georganiseerd. Ook heeft de wethouder de, door de Seniorenraad,  vernieuwde "Seniorengids", Zorg en Welzijn Gids in ontvangst genomen. In de gids staan voor ouderen relevante telefoonnummers, adressen en internetgegevens. De gids wordt onder ouderen in Etten-Leur verspreid en de inhoud is ook op de website www.inetten-leur.nl te vinden.

9 oktober 2019

De Seniorenraad ontvangt een reactie van het college van B&W op de brief van 22 juli 2019, waarin de Seniorenraad aandacht vraagt voor de energietransitie. In de ontvangen reactie van het college van B&W worden er nog geen concrete toezeggingen gedaan waarop de Seniorenraad op 18 november wederom verzoekt om meer informatie voor de burgers.

10 oktober 2019

Tijdens het Rabobank Gala op 9 oktober 2019, in de kantine van Unitas 30,  heeft de Seniorenraad een cheque van € 98,17 ontvangen van Rabo ClubSupport voor het opstarten van het AutoMaatje.

23 oktober 2019

Een delegatie van de Seniorenraad heeft een gesprek met wethouder de Weert over de woonsituatie voor ouderen. In het gesprek heeft de Seniorenraad zijn zorg uitgesproken over de woonsituatie voor ouderen in Etten-Leur. Het gesprek krijgt op 9 maart 2020 een vervolg.

10 december 2019

De Seniorenraad ontvangt een reactie van het college van B&W over de energietransitie,waarin wordt aangegeven dat het college verwacht in januari 2020 een startnotitie met betrekking tot de energietransitie te kunnen vaststellen.

10 december 2019

De Seniorenraad ontvangt het heugelijke bericht dat het college van B&W het besluit heeft genomen over het ingediende voorstel van het ANWB project AutoMaatje en dat de gemeente bereid is daarvoor subsidie te verstrekken.