Seniorenraad Etten-Leur

Senioren hebben de toekomst

Nieuwtjes van en over de Seniorenraad Etten-Leur

"het laatste nieuws eerst"


2022

22 maart

Naar aanleiding van opmerkingen over het verloop van de griepvaccinatiecampagne 2021 heeft de Seniorenraad  op 16 december 2021 een brief geschreven naar de huisartsen in Etten-Leur en het College van B&W. Op 22 maart heeft er overleg plaatsgevonden met de directeur van Het Huisartsenteam en een afvaardiging van de Seniorenraad over de door de Seniorenraad geplaatste opmerkingen. Het is de Seniorenraad duidelijk geworden dat de geconstateerde incidenten het gevolg waren van externe omstandigheden.

21 maart

In de bestuursvergadering van 21 maart is het jaarverslag 2021 vastgesteld.

21 maart

Als gevolg van een tweede oproep in de Bode heeft de Seniorenraad op 21 maart wederom 2 nieuwe bestuursleden verwelkomd, t.w. de heer Ben van der Aa namens KBO-Leur en de heer Jan Hupkes. De heer Kees Nihot heeft zich na goed overleg teruggetrokken als bestuurslid.

14 februari

Als resultaat van onze oproep in de Bode heeft de Seniorenraad op 14 februari 2 nieuwe bestuursleden verwelkomd, t.w. mevrouw Petra Groenwegen- de Mönnink en de heer Kees Nihot.

19 januari

De nieuwe Participatieraad is benoemd. Mevrouw May Rijnen-Faber  neemt als lid van de Seniorenraad deel aan de Participatieraad.

2021

16 december

De Seniorenraad heeft naar een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van Etten-Leur en naar alle huisartsen in Etten-Leur, met het dringende verzoek de griepvaccinatiecampagne 2022 weer centraal te organiseren in de Nobelaer, zoals dat in 2020 het geval was.

13 december

In het overleg van de Seniorenraad van 13 december is besloten om één van de leden van de Seniorenraad te laten deelnemen aan de werkgroep Ouderenmishandeling, daarnaast zal één van de leden deelnemen aan de werkgroep Een tegen Eenzaamheid om mede vorm te geven aan de in het ontwikkelplan Met Elkaar tegen eenzaamheid in Etten-Leur. Naast de deelname aan de bovengenoemde werkgroepen participeert de Seniorenraad al langer in het project Dementievriendelijk Etten-Leur.

8 december

In de Bode verschijnt een uitgebreid artikel over de activiteiten van de Seniorenraad en er wordt  aandacht besteed aan het ontbreken van een ouderenbeleid in de gemeente Etten-Leur.

8 november

Na diverse overleggen met woningbouwvereniging en bouwers over, het door de Seniorenraad uitgebrachte, Seniorenlabel is het het Seniorenlabel aangepast aan de laatste inzichten. In overlegvergadering van de seniorenraad van 8 november is de herziene versie van het Seniorenlabel vastgesteld.

27 augustus

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft in een gesprek met de Wethouders Vrolijk en de Weert diverse onderwerpen aangaande de senioren in Etten-Leur besproken. Tijdens het overleg is een door de Seniorenraad opgesteld "Voorstel ouderenbeleid voor de gemeente Etten-Leur" overhandigd. Dit voorstel is ook verzonden naar de Gemeenteraad, zorginstellingen, ouderenbonden en de pers.

12 juli

Als gevolg van de corona maatregelen is in de bestuursvergadering van 28 juni 2021 het jaarverslag 2020 vastgesteld.

9 juli

Een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad heeft uitgebreid gesproken met het bestuur van KBO Etten over de invulling van de activiteiten van de Seniorenraad.

30 juni

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft het Seniorenlabel toegelicht en besproken bij de directie van de Nederlandse Bouw Unie in Etten-Leur. In het gesprek bleek dat de NBU al veel van de voorgestelde maatregelen toepast en voor de Seniorenraad was het gesprek aanleiding om het Seniorenlabel aan te passen.

28 juni

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft in een gesprek met Wethouder Vrolijk het standpunt van de Seniorenraad toegelicht over de nieuw te vormen Participatieraad.

19 mei

Op verzoek van leden van de projectgroep Dementie Vriendelijk Gemeente (DVG) Etten-Leur is de voorzitter van de Seniorenraad, Jaap Lucieer, toegetreden tot de projectgroep DVG . May Rijnen, bestuurslid van de Seniorenraad, was reeds lid van de werkgroep Bewustwording.

15 januari

Op 14 januari heeft een delegatie van de Seniorenraad,  op het kantoor van Quadrant architecten in Zevenbergen, het ontstaan en de toepassing van het Seniorenlabel mogen toelichten.  Quadrant architecten is betrokken bij de ontwerpfase voor de nieuwbouw op het terrein van de huidige Nieuwe Nobelaer.

13 januari

In de Bode is een artikel geplaatst over de Welzijn- en zorgactiviteiten (voormalige Seniorenwijzer) in Etten-Leur. Vanaf 1 januari kan men via het meldpunt AutoMaatje vragen stellen over de Welzijn-en zorgactiviteiten.


2020

1 december 2020

Een delegatie van de Seniorenraad heeft, op uitnodiging van Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V., op 30 november op het kantoor van Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. het ontstaan en de toepassing van het Seniorenlabel mogen toelichten. Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. is als projectontwikkelaar betrokken bij bouw van woningen op het terrein van de huidige Nieuwe Nobelaer.

11 november 2020

Ook dit jaar heeft de Seniorenraad meegedaan aan de RABO ClubSupport actie en als resultaat  heeft de Seniorenraad een cheque van € 102,34 ontvangen van Rabo ClubSupport voor het ANWB project AutoMaatje Etten-Leur.

11november 2020

Naar aanleiding van een artikel in BNdeStem over nieuwbouw op het terrein van de huidige Nieuwe Nobelaer, heeft de Seniorenraad het college van B&W, de Gemeenteraad en Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. een brief geschreven. In deze brief is aandacht gevraagd voor de in het Seniorenlabel geplaatste aanbevelingen.

9 september 2020

Op woensdag 9 september is de eerste officiële rit van ANWB AutoMaatje Etten-Leur feestelijk onthaald bij wijkcentrum de Linde.

26 augustus 2020

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft het Seniorenlabel aangeboden aan de woningbouwvereniging Alwel. Alwel gaat onderzoeken in hoeverre dat de punten uit het Seniorenlabel overeenkomen met het programma van eisen die Alwel opstelt voor nieuwbouwprojecten. In december is het volgende overleg.

12 maart 2020

In BNdeStem verschijnt een uitgebreid artikel over het Seniorenlabel voor woningen.

10 maart 2020

Na een lange voorbereiding is in de bestuursvergadering van 9 maart 2020 het, door de Seniorenraad Etten-Leur opgestelde Seniorenlabel voor woningen, vastgesteld. Het Seniorenlabel bevat "voorwaarden" waaraan een seniorenwoning volgens de Seniorenraad minimaal moet voldoen.

Het Seniorenlabel is op maandag 9 maart aangeboden aan Wethouder de Weert.  Op korte termijn zal dit Seniorenlabel ook aan projectontwikkelaars, bouwondernemingen en woningbouwcorporaties worden aangeboden zodat zij rekening kunnen houden met de voorgestelde punten.

10 maart 2020       

In de bestuursvergadering van 9 maart 2020 is het jaarverslag 2019 vastgesteld.

9 maart 2020       

Wervingscampagne voor vrijwilligers voor het ANWB project AutoMaatje Etten-Leur gestart met een artikel in BNdeStem. Op diverse openbare plaatsen in Etten-Leur zijn wervingsposters opgehangen en brochures verspreid. Op de website van de Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur is de link naar het AutoMaatje Etten-Leur te vinden.

18 februari 2020

Het contract met de lokale coördinator voor het ANWB project AutoMaatje, mevrouw Els de Lange-van Haperen, is ondertekend. Met de ondertekening van het contract kan de opstart van het project beginnen.

11 februari 2020

In de bestuursvergadering van de Seniorenraad van 10 februari is het Jaarplan 2020 van de Seniorenraad is vastgesteld.

2019

10 december 2019

De Seniorenraad ontvangt het heugelijke bericht dat het college van B&W het besluit heeft genomen over het ingediende voorstel van het ANWB project AutoMaatje en dat de gemeente bereid is daarvoor subsidie te verstrekken.

10 december 2019

De Seniorenraad ontvangt een reactie van het college van B&W over de energietransitie,waarin wordt aangegeven dat het college verwacht in januari 2020 een startnotitie met betrekking tot de energietransitie te kunnen vaststellen.

23 oktober 2019       

Een delegatie van de Seniorenraad heeft een gesprek met wethouder de Weert over de woonsituatie voor ouderen. In het gesprek heeft de Seniorenraad zijn zorg uitgesproken over de woonsituatie voor ouderen in Etten-Leur. Het gesprek krijgt op 9 maart 2020 een vervolg.

10 oktober 2019

Tijdens het Rabobank Gala op 9 oktober 2019, in de kantine van Unitas 30,  heeft de Seniorenraad een cheque van € 98,17 ontvangen van Rabo ClubSupport voor het opstarten van het AutoMaatje.

9 oktober 2019       

De Seniorenraad ontvangt een reactie van het college van B&W op de brief van 22 juli 2019, waarin de Seniorenraad aandacht vraagt voor de energietransitie. In de ontvangen reactie van het college van B&W worden er nog geen concrete toezeggingen gedaan waarop de Seniorenraad op 18 november wederom verzoekt om meer informatie voor de burgers.

29 september 2019

Op zaterdagmorgen 29 september (burendag) heeft wethouder Frank Vrolijk in ut Praotuis de website www.inetten-leur.nl in bedrijf genomen. Op de website is o.a. te vinden wat er dagelijks in de buurthuizen wordt georganiseerd. Ook heeft de wethouder de, door de Seniorenraad,  vernieuwde "Seniorengids", Zorg en Welzijn Gids in ontvangst genomen. In de gids staan voor ouderen relevante telefoonnummers, adressen en internetgegevens. De gids wordt onder ouderen in Etten-Leur verspreid en de inhoud is ook op de website www.inetten-leur.nl te vinden.

30 augustus 2019

In week 35 (26 augustus tot 1 september) zijn ca. 100 organisaties en ondernemers in Etten-leur  schriftelijk door de Seniorenraad benaderd, met het verzoek een donatie te doen voor het opstarten het project AutoMaatje van de ANWB.

7 augustus 2019

BNdeStem plaatst artikel over woonsituatie Grauwe Polder waarin een brief van de Seniorenraad, van 28 mei 2019, met betrekking tot het functioneren van het Participatienetwerk Sociaal Domein wordt aangehaald.

31 juli 2019

Etten-Leurse Bode plaats een artikel; Seniorenraad ijvert voor start project AutoMaatje en komst van meer seniorenwoningen.

22 juli 2019

Seniorenraad stuurt een brief naar het College van B & W van de gemeente Etten-Leur waarin de Seniorenraad aandacht vraagt voor de voorlichting over de Energietransitie. Veel oudere woningbezitters maken zich zorgen hoe ze "van het gas" af moeten gaan.

17 juli 2019

BNdeStem plaatst een uitgebreid artikel over de voortgang van het project AutoMaatje na een interview met de voorzitter van de Seniorenraad.

16 juli 2019

BNdeStem plaatst een artikel over het tekort aan seniorenwoningen in Etten-Leur na een uitgebreid interview met de secretaris van de Seniorenraad.

3 juli 2019

Seniorenraad heeft een gesprek met wethouder Martin van der Bijl en twee gemeenteambtenaren over het ingediende voorstel AutoMaatje in Etten-Leur. De Gemeente is bereid 2 jaar € 5.000 te doneren. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of er door de inzet van AutoMaatje een besparing op de deeltaxi is te behalen. Seniorenraad gaat sponsoractie voorbereiden.

28 mei 2019

Seniorenraad stuurt een brief naar het het College van B & W van de gemeente Etten-Leur waarin ze haar zorgen uitspreekt over het functioneren van het Participatienetwerk Sociaal Domein.

15 april 2019        

Seniorenraad dient voorstel in voor invoeren ANWB AutoMaatje project in Etten-Leur bij college van Burgemeester en Wethouders. BNdeStem plaatst artikel.

8 april 2019

Het jaarverslag 2018 van de Seniorenraad is vastgesteld in bestuursvergadering.

4 april 2019

Een vertegenwoordiging van de Seniorenraad is aanwezig, met een stand en informatiemateriaal, op de druk bezochte Seniorenbeurs in de Nobelaer.

2018

13 december 2018

In BNdeStem verschijnt een artikel over diverse punten uit het actie / jaarplan 2019 van de Seniorenraad. Met name het project AutoMaatje van de ANWB, één van de actiepunten van de Seniorenraad, krijgt hierin ruim aandacht.

11 december 2018

"Woningcorporatie Alwel bouwt de komende jaren tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig kleine en betaalbare appartementen in Etten-Leur voor doelgroepen als ouderen en starters", is in BNdeStem te lezen. Een mooi resultaat waar niet alleen de gemeente, maar ook organisaties zoals de Seniorenraad lang voor gepleit hebben.

3 december 2018

De Seniorenraad Etten-Leur overhandigd het actie / jaarplan 2019 aan de wethouder Martin van der Bijl. In het actie / jaarplan 2019 staan diverse, voor senioren relevante, onderwerpen waar de Seniorenraad Etten-Leur, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, het komende jaar aandacht wil besteden.

25 oktober 2018

De Seniorenraad geeft ongevraagd advies aan de leden van de gemeenteraad op het voorstel vaststelling Verordening Blijvers lening en Verordening Verzilvering.

Een lening waarmee mensen aanpassingen aan hun woning kunnen realiseren waardoor ze langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Op basis van ons advies is de verordening aangepast.

8 oktober 2018

Seniorenraad maakt gebruik van de mogelijkheid tot inspreken bij "de raad Luistert", over de plannen van het van Bergenpark. De Seniorenraad pleit voor meer seniorenwoningen. In het vastgestelde besluit van de gemeenteraad is het aantal sociale huurwoningen met een aanzienlijk aantal verhoogd.

8 oktober 2018

De voorzitter van de Seniorenraad Etten-Leur overhandigd het Beleidsplan 2018-2022 aan de burgemeester Miranda de Vries.

2 mei 2018

Seniorenraad presenteert het jaarverslag 2017 aan diverse belanghebbenden en naar aanleiding van het jaarverslag schrijft BNdeStem een stuk over de huisvestingsproblemen voor senioren in Etten-Leur.