Seniorenraad Etten-Leur

Senioren hebben de toekomst

Over ons

 Samenstelling

De Seniorenraad Etten-Leur is opgericht in 1993 en bestaat uit minimaal vijf leden die door de raad zelf worden benoemd. Bij ontstane vacatures worden belangstellenden in een advertentie opgeroepen te solliciteren. Benoeming vindt plaats op basis van een voordracht door het Dagelijks Bestuur.

Elke ouderenbond in Etten-Leur kan één persoon afvaardigen als lid van de Seniorenraad. Op dit moment zijn KBO-Etten, KBO-Leur en PCOB vertegenwoordigd. De overige personen zijn lid op “persoonlijke titel”.

Bij de werving van leden streeft de Seniorenraad er zoveel mogelijk naar deskundigheid en ervaring op de diverse werkterreinen te verkrijgen. Waar nodig probeert de raad deskundigheid te vergroten door bijscholing.

Uit de leden van de raad wordt een Dagelijks Bestuur gekozen, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

De leden van de Seniorenraad worden benoemd voor een periode van drie jaren. Daarna kan een lid opnieuw voor een periode van drie jaren worden benoemd.

De Seniorenraad vergadert ca. 8 keer per jaar of meer indien nodig.

De volgende personen hebben thans zitting in de Seniorenraad:

Dagelijks bestuur

J.H. Lucieer (Jaap)                                       voorzitter              

vacature                                                          penningmeester

E.J. Eggenkamp-Kalkman (Josje)              vice-voorzitter  en secretaris

vacature

Overige leden

vacature                                                          namens KBO Etten

vacature                                                         namens KBO Leur

J. Debie (Jan)                                                 lid

P. Groenewegen-de Mönnink (Petra)       lid

J.G. Hupkes (Jan)                                          lid

M. Rijnen-Faber (May)                                namens Seniorenraad afgevaardigd in Participatieraad

J.P. Visser (Jaap)                                          namens PCOB

Contact

U kunt met de Seniorenraad of een van de leden contact opnemen via het secretariaat van de Seniorenraad.

opmerking: met ingang van 13 mei 2024 zijn de adresgegevens van het secretariaat veranderd !!

adres :           Schimmelpennincklaan 66,
                        4871 GB Etten-Leur
telefoon:         06 36 19 90 18
e-mail:            stichtingseniorenraadettenleur@gmail.com

KvK-nummer: 41106182