Seniorenraad Etten-Leur

Senioren hebben de toekomst

Over ons

 

Samenstelling

De Seniorenraad Etten-Leur is opgericht in 1993 en bestaat uit minimaal vijf leden die door de raad zelf worden benoemd. Bij ontstane vacatures worden belangstellenden in een advertentie opgeroepen te solliciteren. Benoeming vindt plaats op basis van een voordracht door het Dagelijks Bestuur.

Elke ouderenbond in Etten-Leur kan één persoon afvaardigen als lid van de Seniorenraad. Op dit moment zijn KBO-CZ, KBO-Leur en PCOB vertegenwoordigd. De overige personen zijn lid op “persoonlijke titel”.

Bij de werving van leden streeft de Seniorenraad er zoveel mogelijk naar deskundigheid en ervaring op de diverse werkterreinen te verkrijgen. Waar nodig probeert de raad deskundigheid te vergroten door bijscholing.

Uit de leden van de raad wordt een Dagelijks Bestuur gekozen, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

De leden van de Seniorenraad worden benoemd voor een periode van drie jaren. Daarna kan een lid maximaal twee keer opnieuw voor een periode van drie jaren worden benoemd.

De Seniorenraad vergadert ca. 8 keer per jaar of meer indien nodig.


De volgende personen hebben thans zitting in de Seniorenraad:

Dagelijks bestuur

J.H. Lucieer (Jaap)                                       voorzitter              

H. Overwater-Sloots (Harma)                    penningmeester

E.J. Eggenkamp-Kalkman (Josje)              vice-voorzitter

C. W.M. Musters (Cees)                               secretaris (namens KBO-CZ)


Overige leden

B. van der Aa (Ben)                                        namens KBO Leur

P. Groenewegen-de Mönnink (Petra)

J.G. Hupkes (Jan)

J. Niehof (Jan)

M. Rijnen-Faber (May)

J.P. Visser (Jaap)                                          namens PCOB